Brenda Erens - Kaf

Auteur: Brenda Erens

Brenda Erens

Achtergrond: Forensisch Psycholoog

Schrijft in: Sociaal-maatschappelijk

Brenda werkt als gedragswetenschapper bij Veilig Thuis (Advies en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld). Daarnaast promoveert zij aan de Universiteit Maastricht om het feitenonderzoek bij Veilig Thuis te verbeteren, met name op het gebied van kind interviews. Brenda houdt zich tevens graag bezig met reizen en fotografie.

Ouderenmishandeling is nog steeds een weinig besproken onderwerp, terwijl de cijfers er niet om liegen.
· 10 jul, 2019

 

KAF ZOEKT NIEUWE MAKERS!

 

Vertel me meer!