Over Kaf

 

De wereld is complex. We kunnen niet zelf alle domeinen van ons leven overzien tot in het detail dat we graag willen of dat soms van ons gevraagd wordt. We zijn niet én een viroloog die begrijpt hoe een virus moet worden bestreden, én econoom die weet hoe de inflatie tegen te gaan, én… Maar in onze snelle mediawereld is dat wel wat vaak gebeurt: naar wie het hardst roept, of de boodschap het slimst brengt, wordt geluisterd, ongeacht of diegene kennis heeft van het onderwerp. Wij denken dat het daarom belangrijk is om experts aan het woord te laten: mensen met daadwerkelijke kennis van het domein.

Om dit te faciliteren heeft Kaf een platform ontwikkeld om experts hun kennis te laten delen. Wekelijks publiceren we meerdere artikelen en longreads, geschreven door experts die werkzaam zijn binnen het vakgebied waar ze over schrijven. We onderscheiden ons met deze aanpak van andere media, waar auteurs veelal over verschillende domeinen schrijven. Bij ons schrijft een expert alleen over zijn of haar eigen vakgebied. Onze auteurs weten daardoor wat er speelt en geven inzicht in nieuwe ontwikkelingen, ontkrachten hardnekkige mythes, of plaatsen een voetnoot bij de actualiteit. Naast deze wekelijkse publicaties ontwikkelen we projecten om ook op andere manieren onderbouwde inbreng aan het publieke debat toe te voegen. Zo worden bij landelijke verkiezingen de verkiezingsprogramma’s samengevat op V101, om kiezers meer inzicht te geven in de inhoud van deze programma’s.

Maar de wereld is groter dan enkel kennis van vakgebieden. We vinden dat ook juist kunst en humor een belangrijk onderdeel zijn van het debat. Zeker in onze steeds verder polariserende wereld is het belangrijk om soms samen verwonderd te zijn of te lachen. Daarom publiceren we naast artikelen en longreads ook illustraties, poëzie, korte verhalen, fotoseries, en columns.

Kaf heeft geen winstoogmerk. Dit betekent dat het bestuur van Stichting Kaf, de redactie, en onze Makers vrijwillig werken aan wat we samen belangrijk vinden. Om als stichting wel terug te kunnen geven aan onze Makers, krijgen alle Makers een deel van de opbrengsten uit de webshop. Daarnaast worden we gesteund door donateurs om de operationele kosten te kunnen dekken.

 

Achtergrond: Engelse taal en cultuur, Amerikanistiek, (literair) vertaler Engels

Schrijft in: Een andere blik

Meer informatie en alle items van Anna Visser

Achtergrond: Psycholoog & Psychoanalytica

Schrijft in: Sociaal-maatschappelijk

Meer informatie en alle items van Evi Verbeke

Achtergrond: Romaanse filologie, journalistiek, leraar Nederlands voor Anderstaligen

Schrijft in: Sociaal-maatschappelijk

Meer informatie en alle items van Femke van de Pontseele

Achtergrond: Psychoanalyse, sociale pedagogiek en illustratie & fotografie.

Schrijft in: Een andere blik

Meer informatie en alle items van Fie Catte

Achtergrond: Illustratie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent

Schrijft in: Sociaal-maatschappelijk

Meer informatie en alle items van Jaco De Maesschalck

Achtergrond: toerisme - talen - onderwijs - hoogbegaafdheid

Schrijft in: Een andere blik

Meer informatie en alle items van Lotte van Gorp

Achtergrond: Sterrenkundige, data-analist

Schrijft in: Sociaal-maatschappelijk

Meer informatie en alle items van Marcel

Achtergrond: Schrijver, Journalist en Filosoof

Schrijft in: Sociaal-maatschappelijk

Meer informatie en alle items van Michiel Bakker

Achtergrond: woordsorteerder & plaatjesmaker

Schrijft in: Een andere blik

Meer informatie en alle items van Niels de Groot

Achtergrond: artistieke veldwerkers, performers en kunstenaars

Schrijft in: Een andere blik

Meer informatie en alle items van Pollif Projects

Achtergrond: Politicologie, Journalistiek en (Online) Media

Schrijft in: Sociaal-maatschappelijk

Meer informatie en alle items van Roos

Achtergrond: Sociologie, media, journalistiek

Schrijft in: Sociaal-maatschappelijk

Meer informatie en alle items van Tommie

 

KAF ZOEKT NIEUWE EXPERTS!

 

Vertel me meer!